top of page

Fan Group

Public·113 members
Logan Smith
Logan Smith

Skelbiama ar neskelbiama apklausa: kaip parengti ir įvertinti pasiūlymus?


Skel Skelbiama ar neskelbiama apklausa: kas tai ir kaip ją vykdyti?
Sveiki, aš esu Microsoft Bing paieškos pokalbių režimas. Aš galiu padėti jums parašyti SEO-optimizuotą straipsnį apie skelbiamą ar neskelbiamą apklausą. Tai yra du būdai, kaip organizacijos gali rinktis tiekėjus savo poreikiams patenkinti. Šiame straipsnyje aš jums paaiškinsiu, kas yra skelbiama ir neskelbiama apklausa, kada ir kaip jas taikyti, ir kaip pasirinkti tinkamą būdą skirtingose situacijose. Taip pat aš atsakysiu į dažniausiai užduodamus klausimus apie šias apklausas.


Skelbiama apklausa: kada ir kaip ją taikyti?
Skelbiama apklausa: apibrėžimas ir pavyzdžiai
Skelbiama apklausa yra viešojo pirkimo būdas, kai organizacija paskelbia savo poreikį ir kviečia visus suinteresuotus tiekėjus pateikti savo pasiūlymus. Skelbiama apklausa yra skaidri ir konkurencinga procedūra, kuri leidžia organizacijai gauti daugybę pasiūlymų ir pasirinkti geriausią kokybės ir kainos santykį. Skelbiama apklausa taikoma tada, kai organizacija nori rinktis tiekėjus pagal objektyvius ir iš anksto nustatytus kriterijus, ir kai pirkimo vertė yra didesnė nei nustatyta riba.
skelbiama ar neskelbiama apklausa


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2F6eh2Ygsu4j&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2jTgHW17j1eftDC78IeSp1Pavyzdžiui, skelbiama apklausa gali būti naudojama, kai: • Organizacija nori įsigyti kompiuterinę įrangą ar programinę įrangą. • Organizacija nori pasamdyti konsultantą ar mokymo paslaugų teikėją. • Organizacija nori užsakyti statybos ar remonto darbus.Skelbiama apklausa: reikalavimai ir procedūros
Skelbiama apklausa turi atitikti teisinius ir techninius reikalavimus, kurie gali skirtis priklausomai nuo organizacijos tipo, pirkimo pobūdžio ir vertės. Bendri reikalavimai ir procedūros yra šie: • Organizacija parengia pirkimo dokumentus, kuriuose nurodo savo poreikį, kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, pasiūlymų vertinimo kriterijus ir kitas sąlygas. • Organizacija paskelbia pirkimo pranešimą oficialiuose leidiniuose ar internetiniuose portaluose, kurie yra skirti viešiesiems pirkimams skelbti. Pirkimo pranešime turi būti nurodyta pirkimo pavadinimas, aprašymas, terminas ir būdas, kaip gauti pirkimo dokumentus. • Organizacija suteikia galimybę visiems suinteresuotiems tiekėjams gauti pirkimo dokumentus ir pateikti savo pasiūlymus per nustatytą laikotarpį. Organizacija taip pat gali surengti informacinį susitikimą arba atsakyti į tiekėjų užduodamus klausimus. • Organizacija atidaro ir vert ina tiekėjų pasiūlymus pagal nustatytus kriterijus ir sudaro vertinimo komisijos protokolą. • Organizacija paskelbia rezultatus ir skelbia sutarties laimėtoją. Organizacija taip pat informuoja kitus tiekėjus apie jų pasiūlymų trūkumus ir suteikia galimybę pateikti skundus ar apeliacijas. • Organizacija sudaro sutartį su pasirinktu tiekėju ir vykdo sutarties priežiūrą ir kontrolę.Skelbiama apklausa yra efektyvus būdas rinktis tiekėjus, kai organizacija nori užtikrinti skaidrumą, konkurencingumą ir objektyvumą. Tačiau skelbiama apklausa taip pat reikalauja daug laiko, išteklių ir administravimo. Be to, skelbiama apklausa gali būti nepatogi tiekėjams, kurie turi parengti ir pateikti išsamius pasiūlymus, nežinodami savo galimybių laimėti.


Neskelbiama apklausa: kada ir kaip ją taikyti?
Neskelbiama apklausa: apibrėžimas ir pavyzdžiai
Neskelbiama apklausa yra viešojo pirkimo būdas, kai organizacija tiesiogiai kreipiasi į vieną ar kelis tiekėjus ir prašo jų pateikti savo pasiūlymus. Neskelbiama apklausa yra greita ir lanksti procedūra, kuri leidžia organizacijai gauti pasiūlymus pagal savo specifinius poreikius ir sąlygas. Neskelbiama apklausa taikoma tada, kai organizacija nori rinktis tiekėjus pagal savo nuožiūrą ir kai pirkimo vertė yra mažesnė nei nustatyta riba.


Pavyzdžiui, neskelbiama apklausa gali būti naudojama, kai: • Organizacija nori įsigyti nedidelio kiekio prekių ar paslaugų. • Organizacija nori pasinaudoti esamų sutarčių ar bendradarbiavimo susitarimų pranašumais. • Organizacija nori užsakyti specializuotas ar unikalias prekes ar paslaugas.Neskelbiama apklausa: reikalavimai ir procedūros
Neskelbiama apklausa turi atitikti teisinius ir techninius reikalavimus, kurie gali skirtis priklausomai nuo organizacijos tipo, pirkimo pobūdžio ir vertės. Bendri reikalavimai ir procedūros yra šie: • Organizacija parengia pirkimo dokumentus, kuriuose nurodo savo poreikį, kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, pasiūlymų vertinimo kriterijus ir kitas sąlygas. • Organizacija tiesiogiai kreipiasi į vieną ar kelis tiekėjus, kuriuos ji laiko tinkamais savo poreikiui patenkinti. Organizacija gali naudoti savo duomenų bazes, rekomendacijas ar kitus šaltinius, kad surastų potencialius tiekėjus. • Organizacija suteikia galimybę pasirinktiems tiekėjams gauti pirkimo dokumentus ir pateikti savo pasiūlymus per nust atytą laikotarpį. Organizacija taip pat gali surengti informacinį susitikimą arba atsakyti į tiekėjų užduodamus klausimus. • Organizacija atidaro ir vertina tiekėjų pasiūlymus pagal nustatytus kriterijus ir sudaro vertinimo komisijos protokolą. • Organizacija paskelbia rezultatus ir skelbia sutarties laimėtoją. Organizacija taip pat informuoja kitus tiekėjus apie jų pasiūlymų trūkumus ir suteikia galimybę pateikti skundus ar apeliacijas. • Organizacija sudaro sutartį su pasirinktu tiekėju ir vykdo sutarties priežiūrą ir kontrolę.Neskelbiama apklausa yra patogus būdas rinktis tiekėjus, kai organizacija nori sutaupyti laiko, išteklių ir administravimo. Tačiau neskelbiama apklausa taip pat gali būti mažiau skaidri ir konkurencinga, ir gali sukelti interesų konfliktus ar nepagrįstą diskriminaciją. Be to, neskelbiama apklausa gali būti nepatikima tiekėjams, kurie negali būti tikri, ar jų pasiūlymai bus objektyviai įvertinti ir ar jie gaus sąžiningą atlygį.


Skelbiama apklausa mažos vertės pirkimams


Neskelbiama apklausa žodžiu ar raštu


Skelbiama apklausa CVP IS


Neskelbiama apklausa 15 000 EUR riba


Skelbiama apklausa kvalifikacinių reikalavimų deklaracija


Neskelbiama apklausa tiekėjų pasirinkimas


Skelbiama apklausa pirkimo dokumentai


Neskelbiama apklausa minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai


Skelbiama apklausa sutarties sąlygos


Neskelbiama apklausa internete skelbiamos kainos


Skelbiama apklausa pasiūlymų vertinimas


Neskelbiama apklausa viešojo pirkimo organizatorius


Skelbiama apklausa sutarties sudarymas


Neskelbiama apklausa pirkimo procedūros raštu


Skelbiama apklausa sutarties paviešinimas


Neskelbiama apklausa pirkimo procedūros žodžiu


Skelbiama apklausa tiekėjų skaičius


Neskelbiama apklausa nuoroda į paskelbtą pirkimą


Skelbiama apklausa dalyvavimo terminas


Neskelbiama apklausa pirkimo būdas


Skelbiama apklausa ataskaita apie pirkimą


Neskelbiama apklausa viešojo pirkimo tarnyba


Skelbiama apklausa mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas


Neskelbiama apklausa viešojo pirkimo tarnybos klausk.lt portalas


Skelbiama apklausa mažos vertės pirkimų riba 2023 m.


Neskelbiama apklausa viešojo pirkimo tarnybos rekomendacijos


Skelbiama apklausa mažos vertės pirkimų organizavimas


Neskelbiama apklausa viešojo pirkimo tarnybos konsultacijos


Skelbiama apklausa mažos vertės pirkimų kontrolė


Neskelbiama apklausa viešojo pirkimo tarnybos mokymai


Skelbiama apklausa mažos vertės pirkimų teisinis reguliavimas


Neskelbiama apklausa viešojo pirkimo tarnybos informaciniai leidiniai


Skelbiama apklausa mažos vertės pirkimų praktiniai patarimai


Neskelbiama apklausa viešojo pirkimo tarnybos statistika


Skelbiama apklausa mažos vertės pirkimų dažniausiai užduodami klausimai


Neskelbiama apklausa viešojo pirkimo tarnybos nuomonės ir išvados


Skelbiama apklausa mažos vertės pirkimų aktualios naujienos ir pokyčiai


Neskelbiama apklausa viešojo pirkimo tarnybos tyrimai ir analizės


Skelbiama apklausa mažos vertės pirkimų elektroninė platforma Mercell


Neskelbiama apklausa viešojo pirkimo tarnybos bendradarbiai ir partneriai


Skelbiama ar neskelbiama apklausa: kaip pasirinkti tinkamą būdą?
Straipsnio išvada, kurioje apibendrinami straipsnio pagrindiniai punktai, palyginami ir kontrastuojami skelbiamos ir neskelbiamos apklausos metodai, ir pateikiama kai kurių patarimų, kaip pasirinkti geriausią metodą skirtingoms situacijoms ir poreikiams.


Skelbiama ar neskelbiama apklausa yra du būdai, kaip organizacijos gali rinktis tiekėjus savo poreikiams patenkinti. Abiem metodams yra savo privalumų ir trūkumų, todėl svarbu žinoti, kada ir kaip juos taikyti. Štai keletas aspektų, kuriuos reikia apsvarstyti, renkantis skelbiamą ar neskelbiamą apklausą: • Pirkimo vertė. Jei pirkimo vertė yra didesnė nei nustatyta riba, organizacija privalo taikyti skelbiamą apklausą, kad užtikrintų viešojo pirkimo teisės aktų laikymąsi. Jei pirkimo vertė yra mažesnė nei nustatyta riba, organizacija gali taikyti neskelbiamą apklausą, jei tai atitinka jos vidaus taisykles ir procedūras. • Pirkimo pobūdis. Jei pirkimas yra standartinis arba lengvai apibrėžiamas, organizacija gali naudoti skelbiamą apklausą, kad gautų daugybę pasiūlymų ir pasirinktų geriausią variantą. Jei pirkimas yra specializuotas arba sudėtingas, organizacija gali naudoti neskelbiamą apklausą, kad galėtų tiesiogiai bendrauti su tiekėjais ir aptarti savo specifinius poreikius ir sąlygas.Pirkimo laikas. Jei pirkimas yra skubus arba neplanuotas, organizacija gali na udoti neskelbiamą apklausą, kad sutaupyti laiko ir išvengti ilgų ir sudėtingų procedūrų. Jei pirkimas yra planuotas arba neskubus, organizacija gali naudoti skelbiamą apklausą, kad užtikrinti kokybę ir konkurencingumą.</l


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page